Opis szkoły

Historia Szkoły w Strzelcach

 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów znajduje się przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Strzelce położonej w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim i jest jedną z dwóch placówek edukacyjnych – poza przedszkolem – znajdujących się na terenie gminy Strzelce. Szkoła Podstawowa w Strzelcach została założona w 1878 roku i początkowo mieściła się  w budynku kamiennym pokrytym strzechą. Pracował w niej jeden nauczyciel – pan Wagner.   W roku 1892 roku została przeniesiona do nowego, parterowego budynku zbudowanego  z cegły i krytego dachówką. W dniu 11 lutego 1930 roku Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało orzeczenie w sprawie powołania siedmioklasowej, publicznej szkoły w Strzelcach  i 1 września 1930 roku oddano do użytku nowy budynek jednopiętrowy, zbudowany z cegły, pokryty blachą, w którym rozpoczęto naukę uczniów z obwodem: Sójki Aleksandrów, Bielawy, Bociany, Holendry, Karolew, Kozia Góra, Zaranna, Wieszczyce, Strzelce – folwark, stacja kolejowa, leśniczówka, tartak. W 1936 roku teren wokół szkoły rozplanowany został przez Towarzystwo Ogrodów Szkolnych, zaś realizacja określonych wówczas zamierzeń trwała trzy lata. Poza budynkiem znajdował się na tym terenie budynek gospodarczy  i mieszkanie dla nauczycieli. Bazę dydaktyczną stanowił wówczas: dział uczniowski, pedagogiczny, dla dorosłych. Po wybuchu drugiej wojny światowej zajęcia w szkole zawieszone zostały na miesiąc, zaś w budynku placówki utworzono szpital wojskowy. Wznowione zajęcia trwały do 10 marca 1940 roku. Po aresztowaniu nauczycieli gmach szkolny przez trzy lata zmieniony został na bursę i przeznaczony do użytku wojska.

Od 12 lutego 1945 roku trwały zapisy dzieci do szkoły, do której uczęszczało wówczas 196 uczniów. 1 kwietnia 1945 roku – zorganizowany został dla 26 słuchaczy kurs dla młodzieży na poziomie IV klasy szkoły powszechnej. W roku szkolnym 1945/46 uczniowie uzyskali świadectwo ukończenia siedmiu klas szkoły powszechnej, w tym czasie zaczęto również prowadzić kronikę szkoły. W latach 1946-1947 zaczęła funkcjonować szkoła ośmioklasowa. Placówka borykała się z trudnościami kadrowymi, ponieważ  253 uczniów w sześciu oddziałach uczyło czterech nauczycieli i ksiądz prefekt – Aleksander Cegłowski.                      W ciągu roku przerabiano program dwuletni. Ponadto w godzinach popołudniowych naukę pobierali dorośli w zakresie klasy siódmej.

W roku szkolnym 1947/48 Kuratorium Okręgu Szkolnego Nr I. zezwoliło na zorganizowanie z dniem 1 września 1947 roku ósmej klasy w zakresie programu szkoły średniej, co wpłynęło na ostateczne likwidowanie skutków wojny w dziedzinie oświaty.  Prowadzono nadal nauczanie dorosłych na Państwowym Kursie Dokształcającym dla Dorosłych.  W roku szkolnym 1950/1951 otwarto świetlicę szkolną w celu otoczenia opieką dzieci zaniedbanych pod względem wychowawczym i dydaktycznym. Powołano Szkolne Koło Sportowe, harcerstwo (pod opieką p. Barbary Zielak) i koła zainteresowań: dramatyczne, historyczne, literackie. W 1971 roku oddano do użytku Dom Nauczyciela.  W 1984 roku z kolei powołano do istnienia filię Szkoły Podstawowej w Strzelcach – Szkołę Podstawową w Woli Raciborowskiej, którą w 1994 roku przyłączono do strzeleckiej placówki. W roku 1998 miały miejsce obchody jubileuszu 120-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Strzelcach (liczba absolwentów od 1945 roku wynosiła 1522). W tym samym roku dobudowano również część budynku,  w jakim  mieszczą się obecnie oddziały klas I-III. Od roku 1999, w związku z reformą szkolnictwa, powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa. W 2002 roku oddano do użytku halę sportową, dzięki której szkoła zyskała komfortowe warunki do rozwijania sportowych pasji swoich podopiecznych. 21 października 2006 roku odbyła się uroczystość związana z nadaniem szkole imienia Szarych Szeregów oraz prawa posiadania sztandaru. Placówka zyskała własną tożsamość, która  wyróżniła ją spośród innych szkół, jak również zaczęła budować własny system wychowania w oparciu  o autorytet wybranego patron i wartości. 9 listopada 2012 roku odbyła się uroczystość otwarcia obiektu sportowego Orlik, który w znacznym stopniu przyczynił się do upowszechnienia sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy i stanowi obecnie podstawę szkolenia młodych sportowców – uczniów naszej szkoły, pozwalając na ich kompleksowy rozwój fizyczny. 25 września 2009 roku miało miejsce odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej – Żołnierzy Ośrodka Zapasowego 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty stacjonującej na terenie gminy w roku 1939. W roku 2017 – zgodnie  z reformą szkolnictwa wygaszającą gimnazja, w szkole przywrócono system ośmioklasowy.