Stanowiska

Dyrektor Szkoły – Jolanta Piotrowicz-Albiniak

Wicedyrektor Szkoły – Beata Chybicka