ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.

Szczegółową instrukcję, opisującą również poniższe kroki, znajdą Państwo pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

 

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/strzelce_szkola/SkrytkaESP

 

Po zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Strzelcach na platformie ePUAP

2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.