Obsługa interesantów

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy szkoły w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy szkoły.

Skargi i wnioski można składać:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

ul. Szkolna 3

99-307 Strzelce

  • telefonicznie: +48 2521181, faksem: +48 2521181
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@spstrzelce.pl
  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.